Närmare tjugo års erfarenhet som ordinarie domare. Docent i processrätt vid Uppsala universitet. Tidigare rektor för Domstolsakademin. Flera uppdrag som utredare för regeringen. Flitigt anlitad föreläsare för advokater, domare, åklagare och andra processande jurister. Författare till bl.a. bokserien Praktisk process.

 KONTAKTUPPGIFTER

E-post: atj.juridik@telia.com 

Tel. 0702 - 40 18 84

Postadress:

Östra Kristinelundsvägen 27 F

217 48 Malmö

Experthjälp i processrätt

Sedan jag i december 2011 lämnade min anställning i domstolsvärlden driver jag egen verksamhet som rådgivare i processrätt. Jag erbjuder tjänster i både brottmål, tvistemål och andra typer av tvister.

Förutom som rådgivare har jag lång och bred erfarenhet som föreläsare och författare. Min kunskap spänner över såväl allmän processrätt som förvaltningsprocessrätt och specialprocess, t.ex. miljöprocess. Bland mina uppdragsgivare finns både advokatfirmor, domstolar, intresseorganisationer och andra privata företag.

Som rådgivare vänder jag mig till advokater och andra som uppträder som ombud i rättegångar. Jag erbjuder hjälp och råd inför och under en rättegång. Det kan gälla allt från processtaktiska upplägg till hjälp med att lösa besvärliga processuella problem. Rådgivning sker naturligtvis utifrån klientens specifika partsintressen.

Som docent i processrätt åtar jag mig också att skriva rättsutlåtanden. I sådana fall ger jag uttryck för mina synpunkter som rättsvetenskapsman opåverkad av partsintressen.

Jag åtar mig också uppdrag som skiljeman, både som ordförande och som partsutsedd.

Du finner mer om mig och mitt författarskap under rubrikerna Litteratur och CV i huvudfältet.

Välkommen att höra av Dig!

Roberth Nordh