Examina m.m.

Jur kand (Lunds Universitet) 1980

Juris dr i processrätt (Uppsala universitet) 1999

Docent i processrätt (Uppsala universitet) 2002

 

Anställningar m.m. (urval)

Hovrättsråd, Hovrätten över Skåne och Blekinge, 1994 – 2011

Rektor för Domstolsakademin, 2008 – 2011

Egen verksamhet, 2011 - 

 

Uppdrag (urval)

Styrelseledamot, Domstolsverket 2000 – 2003

Regeringens uppdrag att utreda ny lagstiftning inom området för elektronisk kommunikation, 2001 – 2003

Domstolsverkets uppdrag att utreda en administrativ och organisatorisk sammanslagning av de minsta arrende- och hyresnämnderna med tingsrätter, 2001 – 2002

Regeringens uppdrag att utreda vissa frågor rörande radio och TV, 2003 – 2006

Ledamot av Konsumentverkets Vetenskapliga Råd, 2004 –2009

Ordförande för Sveriges Trafikskolors reklamationsnämnd, 2005 –

Stort antal föreläsningar nationellt och internationellt